Otázky a odpovědi

Kdy mohu očekávat první dodávku Hospodářských novin?

První vydání Hospodářských novin bývá obvykle doručeno do 5 pracovních dnů od objednávky předplatného.

Kdy mohu očekávat první dodávku týdeníku Ekonom a Respekt?

První vydání týdeníku Ekonom nebo Respekt bývá obvykle doručeno do 7 pracovních dnů od objednávky předplatného.

Kdy mohu očekávat první dodávku ostatních časopisů vydavatelství Economia?

První vydání obdržíte od nejbližšího možného termínu dle harmonogramu vydání. Výjimkou jsou odborné tituly, které obdržíte po uhrazení faktury.

Mohu si předplatné objednat i do zahraničí?

Ano, naše tituly lze doručovat i do zahraničí.

  • Tištěné předplatné do zahraničí objednávejte ZDE.
  • Elektronické předplatné do zahraničí objednávejte na predplatne@economia.cz.

Kdy obdržím dárek k novému předplatnému?

Dárky rozesíláme novým předplatitelům do 30 dnů po uhrazení předplatného. Dárky si je možné vyzvednout rovněž osobně po předchozí telefonické domluvě (viz kontakty). Dárky se vždy zasílají na adresu plátce.

Předplacený výtisk mi nebyl doručen nebo byl doručen pozdě. Jak mám postupovat?

Kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 217 777 888 nebo e-mailem na adrese predplatne@economia.cz. V případě reklamace Hospodářských novin do 8.00 hodin v den vydání obdržíte výtisk ještě v uvedený den.

Mám problém s vyúčtováním předplatného. Jak mám postupovat?

Kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 217 777 888 nebo e-mailem na adrese predplatne@eco­nomia.cz.

Odjíždím na dovolenou nebo služební cestu.

Zajistíme vám dodání vašeho oblíbeného titulu na jiné místo na území ČR, nebo po tuto dobu přerušíme vaše předplatné. Oznámení o přechodném odběru předplatného je nutné podat nejpozději 10 pracovních dnů před započetím doručování na přechodnou adresu. Je třeba uvést přesný termín (od – do), kdy má být přechodný odběr zajištěn. V případě dovolené nebo služební cesty máte možnost kdykoliv přerušit doručování předplatného, a to nejméně na dobu jednoho týdne (v případě deníku a týdeníků), nejdéle však na dobu tří měsíců.

Předplatné chci ukončit. Jaká je výpovědní lhůta předplatného?

Ukončení předplatného titulů Economia lze provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněné osoby (u firmy navíc s razítkem). Písemné žádosti o ukončení předplatného zasílejte poštou nebo e-mailem (viz kontakty). Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení žádosti o ukončení. Předplatné sjednané v rámci marketingové akce není možné ukončit po dobu trvání závazku.

Jaké jsou všeobecné obchodní podmínky předplatného?

Úplné znění obchodních podmínek najdete ZDE.

Je předplatné novin a časopisů, které využívám v podnikání, odečitatelnou položkou ze základu daně?

Ano.

Mám problém se svým přístupem do online archivu nebo s přístupem k elektronickému předplatnému.

Kontaktujte prosím naši linku 217 777 888 nebo nám napište na e-mail predplatne@economia.cz. Pomůžeme vám.

 
0 Kč
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500