Předplatitelský servis

Připravili jsme pro vás seznam odpovědí na nejčastěji kladené dotazy, které naleznete v rubrice Otázky a odpovědi.

Pokud na svou otázku nenaleznete odpověď nebo si nás přejete kontaktovat přímo, použijte prosím naše kontakty.

Podmínky doručování předplatného

Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech nebo v prostorech s volně pobíhajícími psy). Schránka musí být řádně označena jménem (názvem) předplatitele nebo, není-li odběratel totožný s osobou předplatitele, jménem (názvem) odběratele a musí umožňovat volné vložení objednaných titulů. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení doručovaných periodik tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byla chráněna před vytažením nepovolanou osobou vkládacím otvorem. V opačném případě nese předplatitel výlučnou odpovědnost za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných periodik.

Tituly nelze doručovat na P. O. BOX a modré schránky.

Předplatné do zahraničí

Naše tituly lze doručovat i do zahraničí.

  • Tištěné předplatné do zahraničí objednávejte ZDE.
  • Elektronické předplatné do zahraničí objednávejte na predplatne@economia.cz.

Plátce předplatného

Doručovací adresa se nemusí vždy shodovat s adresou plátce. Např. v případě, kdy je předplatné věnováno jako dárek nebo v případě firmy, která má více než jedno sídlo a více poboček.

Dárkové certifikáty

Chcete předplatné darovat? Učiňte tak prostřednictvím dárkového poukazu. Vyberte si >>

Přechodný odběr / přerušení odběru

Odjíždíte na dovolenou nebo služební cestu? Zajistíme vám dodání vašeho oblíbeného titulu na jiné místo na území ČR, nebo po tuto dobu přerušíme vaše předplatné. Oznámení o přechodném odběru předplatného je nutné podat nejpozději 10 pracovních dnů před započetím doručování na přechodnou adresu. Je třeba uvést přesný termín (od – do), kdy má být přechodný odběr zajištěn. V případě dovolené nebo služební cesty máte možnost kdykoliv přerušit doručování předplatného, a to nejméně na dobu jednoho týdne (v případě deníku a týdeníků), nejvíce však tří měsíců.

Změny předplatného titulů

Přejete si provést změny ve vaší objednávce? Zařídíme je.

  • změna fakturační adresy
  • změna registrační adresy (dle obchodního rejstříku)
  • změna doručovací adresy
  • změna platebních údajů
  • změna předplácených dnů nebo období
  • přerušení odběru
  • změna osobních údajů

Reklamace předplatného

Máte problém s vyúčtováním předplatného? Předplacený výtisk vám nebyl doručen nebo byl doručen pozdě? Kontaktujte nás prosím. V případě reklamace Hospodářských novin do 8.00 hodin v den vydání obdržíte výtisk ještě v uvedený den.

Ukončení předplatného

Chcete předplatné ukončit? Jaká je výpovědní lhůta předplatného?

Předplatné titulů Economia můžete kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu Economia, a.s., oddělení předplatného, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 nebo e-mailem na predplatne@economia.cz. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení žádosti o ukončení. Předplatné sjednané v rámci marketingové akce není možné ukončit po dobu trvání uvedeného závazku.

 
0 Kč
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500